RSS

RDF site summary – teknik som visar användare när det finns nya inslag på webbsidor. – Läsaren prenumererar på så kallade RSS-flöden från webbsidor hon är intres­serad av. Det förut­sätter att webb­sidan är an­passad för RSS. Läsaren får då in­for­ma­tion om nytt material i ett spe­ci­ellt pro­gram, en RSS-läsare, eller genom en funktion som finns i de flesta webb­läsare. Från början visades bara rubrik och några rader från webb­sidan i RSS‑flödet, så om man ville läsa mer fick man besöka den riktiga webbsidan, men nu kan man ofta läsa hela texten i RSS-läsaren. Syftet med RSS är dels att minska be­last­ningen på webb­servern, dels att göra det enklare för läsaren att se om det har kommit något nytt. Sidor i RSS‑format pub­li­ceras ibland för att andra webb­sidor också ska kunna pub­li­cera materi­alet rakt av: det kallas för syndi­ke­ring. RSS utvecklades av Net­scape, och an­vänder ett XML-baserat format. Från början stod RSS för rich site summary, sedan hette det really simple syndication i några år. Ibland kallas RSS bara för XML. Specifi­ka­tionen för RSS finns här (länk). Ett alternativ till RSS är Atom. – Läs också om Pubsubhubbub. Motsvarigheten till RSS för ljudfiler kallas för poddradio.

[förkortningar på R] [rss] [webbpublicering] [ändrad 11 april 2020]