telex

  1. – det mer eller mindre avvecklade internationella nätverket för teleprintrar, bas­e­rat på det vanliga tele­nätet. Det har funnits sedan 1920‑talet, men det är numera ner­lagt i de flesta länder. – Ordet telex användes ofta om den sändande och mot­tagande maskinen i stället för den mer precisa termen tele­printer;
  2. Telex – en teknik för att komma förbi censur av inter­net. Det fungerar så att den som vill besöka en för­bjuden webb­sida i stället besöker en god­känd webb­sida. Men i anropet till den webb­sidan ingår ett kodat med­delande om vilken sida man faktiskt vill besöka. – Systemet förutsätter dels att användaren har ett speciellt klient­program installerat, dels att servrar på inter­net förses med pro­gram som kan upp­fatta de kodade med­delandena. – Telex utvecklades 2011 av Ian Gold­berg, Alex Halderman (länk), Scott Wol­chok och Eric Wustrow. Det är en typ av refraktionsnätverk. – Läs mer på telex.cc. – Läs också om bit (betydelse 2), Feed over email, Free network foundation, Greatfire, Hay­stack†, internet­ridån, Mesh­net och svart­kast.

[censur] [elektronisk kommunikation] [ändrad 19 juni 2019]