Free network foundation

(FNF) – en troligen nerlagd organisation som skulle utveckla ett globalt datornät som ägdes och drevs av användarna. Grundades 2011. – FNF:s nätverk skulle vara fritt från censur och övervakning samt oberoende av myndigheter och företag. Tekniken var baserad på radiokommunikation enligt mesh‑principen: var och en kommunicerar med sina närmaste grannar i nätet, och meddelanden vidarebefordras från granne till granne tills de når mottagaren. – Läs mer på thefnf.org (nere sedan juni 2018). – Se också videon Free the network från 2012 (länk). – Läs också om bit (betydelse 2), Feed over email, Greatfire, Haystack, internetridån, Meshnet, svartkast och Telex (betydelse 2).

[aktivism] [inaktuellt] [organisationer] [personlig integritet] [trådlöst] [ändrad 26 oktober 2020]

Dagens ord: 2014-12-28