gig

  1. – ursprungligen: spelning (för musiker eller DJ), i överförd betydelse: tillfälligt jobb, knäck. Ordet används både på svenska och engelska. Gig i denna betydelse kan stavas så på svenska, alternativt gigg, men i bestämd form blir det gigget. – Se också giggekonomi och jämför med hack;
  2. – kort för giga som i gigabyte. ”Hårddisken är på 500 gig.”

[giggekonomi] [multipelprefix] [21 december 2017]

tera

multipelprefix för 1012, alltså en svensk biljon. – Tera- betyder med andra ord: ”lägg till tolv nollor”. Se också tebi. – En terabyte är tusen gigabyte. Tusen terabyte blir i sin tur en petabyte. – Observera stavningen: tera med ett R. – Tera- kommer av ett grekiskt ord för monster.

[multipelprefix] [ändrad 25 april 2017]

peta

multipelprefix för 1015, alltså tusen biljoner. – Peta- är ett påhittat ord som ska föra tankarna till penta för fem, därför att 1 följt av femton nollor är lika med 1 0005. – Peta- är tusen tera-. Tusen peta- blir exa-.

[multipelprefix] [ändrad 20 januari 2016]