quetta

multipelprefix för 1030, alltså en kvintiljon. Förkortas Q. – Quetta infördes i november 2022 i den internationella standarden för multipelprefix av Allmänna konferensen för mått och vikt (se bipm.org…). – Tidigare har geop ibland använts som inofficiellt multipelprefix för 1027.

[multipelprefix] [18 november 2022]

ronna

multipelprefix för 1027, alltså tusen kvadriljoner. Förkortas R. – Ronna infördes i november 2022 i den internationella standarden för multipelprefix av Allmänna konferensen för mått och vikt (se bipm.org…). – Tidigare har bronto ibland använts som inofficiellt multipelprefix för 1027

[multipelprefix] [18 november 2022]

gig

  1. – ursprungligen: spelning (för musiker eller DJ), i överförd betydelse: tillfälligt jobb, knäck. Ordet används både på svenska och engelska. Gig i denna betydelse kan stavas så på svenska, alternativt gigg, men i bestämd form blir det gigget. – Se också giggekonomi och jämför med hack;
  2. – kort för giga som i gigabyte. ”Hårddisken är på 500 gig.”

[giggekonomi] [multipelprefix] [21 december 2017]

tera

multipelprefix för 1012, alltså en svensk biljon. – Tera- betyder med andra ord: ”lägg till tolv nollor”. Se också tebi. – En terabyte är tusen gigabyte. Tusen terabyte blir i sin tur en petabyte. – Observera stavningen: tera med ett R. – Tera- kommer av ett grekiskt ord för monster.

[multipelprefix] [ändrad 25 april 2017]