kvadriljon

en svensk kvadriljon är en miljon triljoner eller 1024. Ordet bör inte användas, i varje fall inte utan tydlig förklaring. Multipel­prefixet för en kvadriljon är yotta. – En kvadriljon är en miljon triljoner, och en miljon kvadriljoner blir i sin tur en kvintiljon. – Samma ord på engelska, quadrillion, står för ett mycket mindre tal, nämligen 1015, vilket mot­svarar tusen svenska biljoner. En svensk kvadriljon (1024) heter septillion på engelska. – Se långa skalan och korta skalan.

[tal] [ändrad 13 december 2017]