gig

  1. – ursprungligen: spelning (för musiker eller DJ), i överförd betydelse: tillfälligt jobb, knäck. Ordet används både på svenska och engelska. Gig i denna betydelse stavas så på svenska, men i bestämd form blir det gigget. – Se också gig economy och jämför med hack;
  2. – kort för giga som i gigabyte. ”Hårddisken är på 500 gig.”

[arbetsmarknad] [multipelprefix] [21 december 2017]

tera

multipelprefix för 1012, alltså en svensk biljon. – Tera- betyder med andra ord: ”lägg till tolv nollor”. Se också tebi. – En terabyte är tusen gigabyte. Tusen terabyte blir i sin tur en petabyte. – Observera stavningen tera med ett R. – Tera- kommer av ett grekiskt ord för ’monster’.

[multipelprefix] [ändrad 25 april 2017]

peta

multipelprefix för 1015, alltså tusen biljoner. – Peta- är ett påhittat ord som ska föra tankarna till penta för fem, därför att 1 följt av femton nollor är lika med 1 0005. – Peta- är tusen tera-. Tusen peta- blir exa-.

[multipelprefix]

nano

förled som betyder mycket liten; mer precist: omöjlig att se med optiska mikro­skop (submikro­skopisk). Ordet kommer av grekiska nanos – dvärg. – Se också nano­teknik och meso. – Nano- är också multipelprefix för miljard­­‑del (10-9).

[multipelprefix] [ändrad 6 augusti 2018]

gibi

binärt multipelprefix som ligger nära giga. Gibi står för 230, vilket blir 1 073 741 824, alltså något mer än en miljard. Multipel­prefixet giga står däremot för exakt en miljard. Gibi förkortas Gi, till exempel GiB för gibibyte.

[multipelprefix] [ändrad 18 februari 2018]