hack

  1. – jobb, knäck, hack, ibland: fusk – ofta: smart men ”ful” lösning på programmeringsproblem: det fungerar, men följer inte reglerna, det kan vara svårt att underhålla och uppdatera; det är inte dokumenterat. – Ordet hack kan användas om alla slags förändringar och förbättringar – eller försämringar. Det kan också ha en neutral betydelse: ett program eller del av ett program. – Att hacka kan också betyda att begå dataintrång – se hackare;
  2. hack används också om smarta lösningar och knep utanför it: a body hack är något man kan göra för att förbättra sin kropp och hälsa; hack your health – förbättra din hälsa med en smart metod. – Se också p‑hack;
  3. – ett programspråk. – Hack skapades 2014 och kan beskrivas som en dialekt av PHP. – Se hacklang.org.

Ordet: Hack är ett gammalt engelskt ord för jobb, uppdrag; knäck. Det kommer troligen av Hackney, en del av London där man förr födde upp hästar. Sedan skedde en betydelseglidning: häst > hästdroska > körning > vilket tillfälligt jobb som helst. – Jämför med gig och tweak.

[hackare] [jargong] [programmering] [programspråk] [språktips] [ändrad 13 mars 2023]

Dagens ord: 2021-06-08