gigabyte

en miljard byte. (Alltså tusen megabyte.) Förkortas GB. – Skilj mellan gigabyte och gigabit: en gigabyte är åtta gigabit. Gigabyte används för att ange kapaciteten hos arbetsminnen och lagringsminnen. – Se giga. – Lista på kilobyte, megabyte och så vidare, se byte.

[måttenheter] [ändrad 26 januari 2018]