ronnabyte

1027 byte (tusen kvadriljoner byte). – Se ronna. – En ronnabyte är tusen yottabyte, och tusen ronnabyte blir en quettabyte. – Tidigare användes den inofficiella benämningen brontobyte för det som nu heter ronnabyte.

[måttenheter] [19 november 2022]

quetta

multipelprefix för 1030, alltså en kvintiljon. Förkortas Q. – Quetta infördes i november 2022 i den internationella standarden för multipelprefix av Allmänna konferensen för mått och vikt (se bipm.org…). – Tidigare har geop ibland använts som inofficiellt multipelprefix för 1027.

[multipelprefix] [18 november 2022]

ronna

multipelprefix för 1027, alltså tusen kvadriljoner. Förkortas R. – Ronna infördes i november 2022 i den internationella standarden för multipelprefix av Allmänna konferensen för mått och vikt (se bipm.org…). – Tidigare har bronto ibland använts som inofficiellt multipelprefix för 1027

[multipelprefix] [18 november 2022]