byte

den vanliga måttenheten för digital information. Uttalas ”bajt”. En byte är numera åtta bit, alltså åtta ettor och/eller nollor. Förkortas ofta B. En svensk beteckning som sällan används är oktett. – Obser­vera att en byte i äldre data­teknik inte alltid var åtta bit. Ordet knöts till åtta bit under den tid då åttabitars processorer var vanliga.

– Läs också om binära multipelprefix.

kilobyte kB 1 000 tusen byte  (obs – litet k)
megabyte MB 10002 miljon byte  
gigabyte GB 10003 miljard byte (engelska billion)
terabyte TB 10004 biljon byte (engelska trillion)
petabyte PB 10005 tusen biljoner byte (engelska quadrillion)
exabyte EB 10006 triljon byte (engelska quintillion)
zettabyte ZB 10007 tusen triljoner byte (engelska sextillion)
yottabyte YB 10008 kvadriljon byte (engelska septillion)
ronnabyte RB 10009 tusen kvadriljoner byte (engelska octillion)
quettabyte QB 100010 kvintiljon byte (engelska nonillion)

[måttenheter] [ändrad 18 november 2022]