ronnabyte

1027 byte (tusen kvadriljoner byte). – Se ronna. – En ronnabyte är tusen yottabyte, och tusen ronnabyte blir en quettabyte. – Tidigare användes den inofficiella benämningen brontobyte för det som nu heter ronnabyte.

[måttenheter] [19 november 2022]