multifluidic evolutionary components

(MEC) – system av elektroniska komponenter i Lego-liknande utförande, möjliga att skriva ut med 3d‑skrivare. Varje komponent har en bestämd funktion och kan lätt sättas ihop med andra komponenter till ett komplett verktyg. MEC är avsett för framställning av instrument för biovetenskap. Syftet är att göra det möjligt för bioforskare att sätta samman de verktyg de behöver utan att de ska behöva behärska kretskonstruktion. Upp­bygg­naden i komponenter gör att bitarna kan återanvändas i andra konstruktioner. – MEC har utvecklats av Douglas HillUniversity of California. Systemet beskrevs 2016 i en artikel i tidskriften PLOS One, se denna länk.

[elektronik] [3d-skrivare] [3d] [ändrad 29 maj 2018]

printer quota

(pquota) – utskriftstilldelning: antal utskrifter som en användare har rätt att göra under en viss tid på en gemensam skrivare. Vanligt på universitet för att studenterna inte ska göra av med för mycket papper.

[skrivare] [ändrad 14 oktober 2018]

PostScript

det första framgångsrika sidbeskrivningsspråket, lanserat av Adobe. Det utvecklades 1982—1984 och används fortfarande, särskilt i avancerade laserskrivare. PostScript beskriver bildelementen med matematiska form­ler. En cirkel beskrivs till exempel som en mittpunkt med en bestämd position och en radie. När cirkeln ska ritas upp görs det, med ledning av de instruktionerna, så exakt som skrivarens upplösning tillåter. Det gör att bilder kan förstoras och förminskas utan att förvrängas. (Tidigare grafiska program beskrev bilderna som bildpunkter i ett rut­mönster vilket gjorde det svårt att ändra storleken på en bild eller del av en bild med bibehållen kvalitet, se blockighet.) – PostScript var, tillsammans med laserskrivare och pro­gram­met Pagemaker† för Macintosh, en av för­ut­sätt­ning­ar­na för att desktop pub­lish­ing skulle slå igenom på 1980‑talet. Det är fortfarande i allmänt bruk, men den senaste versionen är från 1997. – Se Adobes webbsidor.

[programspråk] [skrivare] [ändrad 4 maj 2017]