Replicator

The Replicator – en 3d‑skrivare som kan forma ett helt föremål på ett par minuter. Skrivaren, som presenterades i januari 2019, har utvecklats på University of California i Berkeley. Den arbetar med en trögflytande vätska och ljus. Vätskan hälls i en behållare som roterar medan den exponeras för noggrant inställt ljus, projicerat som bilder. Ljuset gör att vätskan härdas i den önskade formen. En fördel, förutom tidsvinsten, är att föremålet inte blir uppbyggt i lager, som det blir med de vanligaste 3d‑skrivarna. Det blir därför inga trappstegskonturer, men bättre hållfasthet. Ledaren för utvecklingen, professor Hayden Taylor (länk), beskriver processen som en omvänd form av datortomografi. Hittills har forskarna kunnat framställa föremål i storlekar upp till tio centimeter. – Namnet är taget efter replikatorn i tv‑serien Star Trek: en maskin som kan tillverka vad som helst med användning av lagrade molekyler. – Se artikel i tidskriften Science och Berkeleys webbsidor.

[3d] [3d-skrivare] [ändrad 15 september 2019]

radskrivare

  1. skrivare som skriver ut hela rader på en gång. Sådana skrivare används fortfarande av organisationer som behöver göra stora mängder utskrifter av ren text. – En vanlig konstruktion är att radskrivaren har en vals som är lika lång som utskrifterna är breda. Valsen är sammansatt av ett antal ringar, och på varje ring finns en komplett uppsättning bokstäver, siffror och andra tecken. En mekanism kan ställa in varje ring för sig så att ringarna tillsammans får en rad med text som kan skrivas ut. Valsen, vänd så att raden med text ligger närmast papperet, trycks sedan mot papperet. Radskrivare är oöverträffat snabba och kan skriva över två tusen rader i minuten. Nackdelen är att det inte går att skriva ut grafik. – Det finns andra sätt att konstruera radskrivare. – På engelska: line printer;
  2. – även: en lokalredaktör som får betalt av en tidning per publicerad rad text.

[skrivare] [ändrad 17 april 2019]

portrait

om fotografier och utskrifter: vertikal [orientering], porträtt[-format], stå­ende – bild- och pappersformat där den smalaste sidan är nertill. Ut­skrifter är oftast i stående format, men foto­grafier brukar vara i ligg­ande format (kamerorna är byggda för det). – Alternativet på engelska heter landscape.

[foto] [skrivare]

landscape

om fotografier och utskrifter: horisontell [orientering], landskap[-sformat], liggande, breddare – bild- och pappersformat där den bredaste sidan är nertill. Foto­grafier brukar vara i liggande format (kamerorna är byggda för det), men utskrifter är oftast stående. – Alternativet på engelska heter portrait.

[foto] [skrivare] [ändrad 11 november 2018]

print res

kort för print resolution, den upplösning som behövs på bilder som ska tryckas. Branschstandard är 300 bildpunkter per tum (ppi), minsta godtagbara upplösning för tryck anses vara 250 bildpunkter per tum (alltså tio per millimeter).

multifluidic evolutionary components

(MEC) – system av elektroniska komponenter i Lego-liknande utförande, möjliga att skriva ut med 3d‑skrivare. Varje komponent har en bestämd funktion och kan lätt sättas ihop med andra komponenter till ett komplett verktyg. MEC är avsett för framställning av instrument för biovetenskap. Syftet är att göra det möjligt för bioforskare att sätta samman de verktyg de behöver utan att de ska behöva behärska kretskonstruktion. Upp­bygg­naden i komponenter gör att bitarna kan återanvändas i andra konstruktioner. – MEC har utvecklats av Douglas HillUniversity of California. Systemet beskrevs 2016 i en artikel i tidskriften PLOS One, se denna länk.

[elektronik] [3d-skrivare] [3d] [ändrad 29 maj 2018]