multifunktionsskrivare

(multifunction printer, förkortat mfp, copyprinter, multiskrivare) kombinerad skrivare, kopiator och skanner.