multifunktionsskrivare

(multifunction printer, förkortat MFP; copyprinter – multiskrivare) – kombinerad skrivare, kopiator och skanner.

[hårdvara] [ändrad 31 mars 2020]