portrait

om fotografier och utskrifter: vertikal [orientering], porträtt[-format], stå­ende – bild- och pappersformat där den smalaste sidan är nertill. Ut­skrifter är oftast i stående format, men foto­grafier brukar vara i ligg­ande format (kamerorna är byggda för det). – Alternativet på engelska heter landscape.

[foto] [skrivare]