skanner

apparat som läser in bilder och omvandlar dem till digitala filer som kan visas och bearbetas i dator. – Skannrar kan också läsa in sidor med text och, med hjälp av inbyggda program för maskin­läsning framställa maskin­­läs­­bar text. Verb: att läsa in eller att skanna en bild. – Tekniskt står skanning för avläsning av bild (även text) i tunna linjer, linje efter linje. En sensor känner av skillnaden mellan ljust och mörkt, eventuellt även färg. Linjerna måste vara så tunna och ligga så tätt att bildens delar, eller texten, blir möjliga att känna igen när bilden återskapas. Numera talar man även om skanning när man till exempel fotograferar QR-kod med mobiltelefon. – På engelska scanner, på svenska också bildläsare.

  • Bordsskanner – tabletop scanner – liten skanner som kan placeras på ett bord;
  • Handskanner – handheld scanner  – liten skanner som man håller i handen och som hålls intill det som ska skannas eller dras över det;
  • Trumskanner (drum scanner) – det som ska kopieras fästs på en trumma som sedan sätts i rotation. Materialet skannas av ett läshuvud som förflyttas sakta längs med trummans längdsida. Kan ge hög upplösning men kan bara hantera lösa och böjliga sidor;
  • Arkmatad skanner – sheetfed scanner – det som ska skannas matas mellan två roterade rullar;
  • – Flatbäddsskanner (flatbed skanner) – skanner som hanteras som en kopiator: man lägger det som ska skannas på en plan glasskiva och lägger sedan på ett lock innan man sätter igång skanningen. En fördel är att mycket kan skannas, inte bara tunna pappersark, utan till exempel sidor ur uppslagna böcker.

– Se också Datatermgruppen (länk).

[skanner] [ändrad 19 december 2022]