skanner

apparat som läser in bilder och omvandlar dem till digitala filer som kan visas och bearbetas i dator. – Skannrar kan också läsa in sidor med text och, med hjälp av inbyggda program för maskin­läsning framställa maskin­­läs­­bar text. Verb: att läsa in eller att skanna en bild. – På engelska scanner, på svenska också bildläsare. – Bordsskanner – tabletop scanner – liten skanner som kan placeras på ett bord; – Handskanner – handheld scanner  – liten skanner som man håller i handen och som hålls intill det som ska skannas eller dras över det; – Flatbäddsskanner (flatbed skanner) – skanner som hanteras som en kopiator: man lägger det som ska skannas på en plan glasskiva och lägger sedan på ett lock innan man sätter igång skanningen. En fördel är att mycket kan skannas, inte bara tunna pappersark, till exempel sidor ur uppslagna böcker; – Trumskanner (drum scanner) – det som ska kopieras fästs på en trumma som sedan sätts i rotation. Materialet skannas av ett läshuvud som förflyttas sakta. Kan ge hög upplösning men kan bara hantera lösa och böjliga sidor; – Arkmatad skanner – sheetfed scanner – det som ska skannas matas mellan två roterade rullar.

– Se också Datatermgruppen (länk).

[skanner] [ändrad 30 januari 2020]