avknoppning

det att ett företag lägger en del av verksamheten i ett nytt, separat företag. – Aktierna delas ut bland det första företagets aktieägare. Det nybildade företaget kan existera självständigt eller säljas till ett tredje företag (se spin-merge). Om en myndighet säljer en del av verksamheten till ett företag eller till privatpersoner kallas det också för avknoppning. – På engelska: spin-off eller spinoff.

[avknoppningar] [ändrad 22 november 2018]