utskrift

  1. – papper eller liknande material med text eller bild som framställts av en skrivare från en fil från en dator. – På engelska: printout, print‑out;
  2. – förloppet då utskriften görs. – Användaren anger att ett dokument eller en bild som finns på en dator ska skrivas ut; utskriften förbereds och verkställs sedan av skrivaren.  – På engelska: printing;
  3. – i andra sammanhang: skriftlig version av något som har yttrats muntligen. – På engelska: transcript.

[skrivare] [13 mars 2023]