skriva ut

göra en utskrift med skrivare. – Ordet skriva ut eller printa an­vänds ibland, särskilt av programmerare, också i be­ty­del­sen print to screen, alltså visa på bildskärmen, vilket är för­virr­ande för den som tror att ut­skrifter alltid görs på papper. – På engelska: [to] print.

[skrivare] [13 mars 2023]