smallball

”play smallball” – konsultjargong: att lägga ner mer tid och kostnader på att få ett uppdrag än vad uppdraget är värt.

[jargong] [konsulter] [ändrad 14 oktober 2019]

scapegoat

syndabock – om it-projekt: konsultfirma som anlitas först när det är uppenbart att ett stort projekt kommer att misslyckas. Baktanken är att projektledaren ska kunna skylla misslyckandet på konsultfirman.

[projektarbete] [ändrad 14 oktober 2019]

projektomfattning

det som ett projekt ska åstadkomma; tid, pengar, andra resurser och arbetsinsats som behövs för att åstadkomma detta. – På engelska: project scope.

[projektarbete] [ändrad 15 augusti 2019]