projektomfattning

det som ett projekt ska åstadkomma; tid, pengar, andra resurser och arbetsinsats som behövs för att åstadkomma detta. – På engelska: project scope.

[projektarbete] [ändrad 15 augusti 2019]