proof of failure

(PoF) – projektjargong: sabotage av ett projekt i syfte att ge plats åt ett annat. Uttrycket anspelar på andra uttryck enligt mönstret ”proof of…”.

[it-humor] [projektarbete] [proof of] [ändrad 5 november 2017]