integritetsvillkor

(integrity constraint, integrity rule) – regel som hindrar att man lägger in felaktiga eller inkonsistenta data i en databas eller gör andra misstag, som dubbelregistreringar. Sådana regler är programmerade i databasen. Kallas också för integritetsregler. – Se också referensintegritet.

[databaser] [ändrad 11 december 2017]