scope

  1. – i programmering: räckvidd, ofta scope även på svenska: den del av ett program som en identifierare är giltig inom. En identifierare är ett god­tyck­ligt satt namn på en funktion eller variabel i ett program. När pro­gram­me­ra­ren definierar en identifierare anger hon också vilken räckvidd den ska ha: om iden­ti­fi­eraren ska kunna användas i hela programmet eller bara i en bestämd del av programmet. Räckvidd i denna betydelse kan definieras i många programspråk, men inte i alla;
  2. – i projektledning: omfattning, ambition. – Product scope, se produkt­defini­tion; project scope, se projekt­omfatt­ning; scope creep, se ambi­tions­glidning;
  3. – i Ubuntu för smarta mobiler: ett slags appar. Ubuntu hävdar att ut­veck­ling av så kallade scopes är mycket enkel, se Ubuntus webb­plats: länk.

[appar] [programmering] [projektarbete] [ubuntu] [ändrad 23 maj 2017]