scope

  1. – i programmering: räckvidd, ofta scope även på svenska: den del av ett program som en identifierare är giltig inom. En identifierare är ett godtyckligt satt namn på en funktion eller variabel i ett program. När programmeraren definierar en identifierare anger hon också vilken räckvidd den ska ha: om identifieraren ska kunna användas i hela programmet eller bara i en bestämd del av programmet. Räckvidd i denna betydelse kan definieras i många programspråk, men inte i alla;
  2. – i projektledning: omfattning, ambition. – Product scope, se produktdefinition; project scope, se projektomfatt­ning; scope creep, se ambitionsglidning; in-scope – inom projektets plan och budget;
  3. – i Ubuntu för smarta mobiler: ett slags appar. Ubuntu hävdar att utveckling av så kallade scopes är mycket enkel, se Ubuntus webbplats: länk.
  4. – allmänt: scope kan beroende på sammanhanget översättas med räckvidd, utrymme, omfattning, tillämpningsområde, ram, spelrum, omfång, spännvidd, vidd, innehåll. To scope kan betyda att leta.

[appar] [programmering] [projektarbete] [ubuntu] [ändrad 28 maj 2020]