Patterson, David

(1947) – amerikansk forskare, tidigare professor i datorvetenskap vid Berkeley, sedan 2016 forskare vid Google. – David Patterson konstruerade de första RISC‑processorerna och ledde utvecklingen av RAID‑tekniken för snabb och säker datalagring på hårddisk. Under 00‑talet arbetade han på att göra datorer kraschsäkra genom så kallad recovery-oriented computing. David Pattersson belönades år 2000 med von Neumann‑medaljen och 2007 med Katayanagipriset. 2017 fick han Turingpriset, se länk. – Läs mer på Googles webbsidor.

[david patterson] [personer] [ändrad 28 mars 2018]