risc

  1. – reduced instruction set computer –– typ av processor (inte en hel dator, trots namnet) som behandlar en liten uppsättning enkla in­struk­tioner, men gör det snabbt. Detta visade sig, när tekniken togs i bruk på 1980-talet, gå snabbare än att använda de tidigare cisc-pro­cessorerna, som hade komplicerade instruktioner. När man kompilerar för en risc-processor ersätter man alltså cisc-processorernas kraft­­fulla men tids­­krävande instruktioner med ett större antal enkla instruktioner som det går snabbt att exekvera. Intel har aldrig till­verkat risc-processorer, men alla andra processor­tillverkare gör det, eller har gjort det. Teknikens stor­hets­tid var på 1990-talet. Den har i de många samman­hang ersatts av Epic, men ARM:s processorarkitektur, som är den mest spridda i världen på 2010-talet, är baserad på risc. –Idén till risc-processorer kläcktes 1974 av John Cocke (1925——2002, länk)IBM Research, och utvecklades av David Patterson;
  2. – se Risc OS.