recovery-oriented computing

(ROC) – projekt för att göra datorer driftsäkrare genom att underlätta återställning efter fel (i stället för att försöka undvika fel helt och hållet). Målet är att inga fel ska leda till att datorn kraschar så att den måste startas om. I stället ska felen isoleras så att de inte sprider sig, alla viktiga funktioner ska vara dubblerade (redundans), och det ska finnas omfattande möjligheter till Ångra (Undo) även när det gäller åtgärder i operativsystemet. Projektet, som pågick på 00-talet, leddes av David Patterson, då på Berkeley. – Läs mer här (från 2004).

[drift] [fel] [ändrad 28 mars 2018]