recovery-oriented computing

(ROC) – projekt för att göra datorer driftsäkrare genom att underlätta återställning efter fel (i stället för att försöka undvika fel helt och hållet). Målet är att inga fel ska leda till att datorn kraschar så att den måste startas om. I stället ska felen isoleras så att de inte sprider sig, alla viktiga funktioner ska vara dubblerade (redundans), och det ska finnas omfattande möjligheter till Ångra (Undo) även när det gäller åtgärder i operativsystemet. Projektet, som pågick på 00-talet, leddes av David Patterson, då på Berkeley. – Läs mer här (från 2004).

[drift] [fel] [ändrad 28 mars 2018]

Patterson, David

(1947) – amerikansk forskare, tidigare professor i datorvetenskap vid Berkeley, sedan 2016 forskare vid Google. – David Patterson konstruerade de första RISC‑processorerna och ledde utvecklingen av RAID‑tekniken för snabb och säker datalagring på hårddisk. Under 00‑talet arbetade han på att göra datorer kraschsäkra genom så kallad recovery-oriented computing. David Pattersson belönades år 2000 med von Neumann‑medaljen och 2007 med Katayanagipriset. 2017 fick han Turingpriset, se länk. – Läs mer på Googles webbsidor.

[david patterson] [personer] [ändrad 28 mars 2018]

RAID

redundant array of independent disks, ursprungligen redundant array of inexpensive disks – en teknik för säker data­lagring på flera hårddiskar, hopbyggda till en enhet. – Ett RAID‑system består av två eller flera hårddiskar som (utom i RAID-0) samverkar på ett sådant sätt att inga data går förlorade om en av diskarna kraschar. Förlorade data kan återskapas med ledning av de data som finns på de andra diskarna (se redundans). Ett RAID‑system uppför sig gentemot datorn som om det vore en enda hårddisk. Det ser också fysiskt ut som en enda fri­stående hård­disk. – I RAID ingår också en metod, strimling (striping), för att lagra data på ett sådant sätt att hårddiskarna kan arbeta snabbt. – Det finns många versioner av RAID, från RAID-0 till RAID-7 samt vissa högre nummer. Versionerna med högre nummer är inte nödvändigtvis bättre. RAID‑1 består av två hårddiskar som samtidigt lagrar exakt samma data (se spegling). Versionerna med högre nummer består av tre eller flera hårddiskar, varav en enbart lagrar kontrollsiffror. RAID‑0 lagrar data på flera hårddiskar med strimling, men ger inte möjlighet att rädda förlorade data. Två mer avancerade versioner är RAID-10 och RAID‑53 som är utformade för att ge både datasäkerhet och extra snabb dataåtkomst. – RAID‑tekniken utvecklades 1988 av David Patterson med flera vid Berkeley. – Läs också om RAIN och om MAID, massive array of idle disks.

[datalagring] [förkortningar på R] [ändrad 28 mars 2018]

RISC

  1. – reduced instruction set computer – typ av processor (inte en hel dator, trots namnet) som behandlar en liten uppsättning enkla in­struk­tioner, men gör det snabbt. Detta visade sig, när tekniken togs i bruk på 1980‑talet, gå snabbare än att använda de tidigare CISC‑pro­cessorerna, som hade komplicerade instruktioner. När man kompilerar för en RISC‑processor blir resultatet alltså inte kod med CISC‑processorernas kraft­­fulla men tidskrävande instruktioner, utan ett större antal enkla instruktioner som det går snabbt att exekvera. – Intel har aldrig tillverkat RISC‑processorer, men andra processortillverkare gör det, eller har gjort det. Teknikens storhets­tid var på 1990‑talet. Den har i de många samman­hang ersatts av Epic, men ARM:s processorarkitektur, som är den mest spridda i världen på 2010‑talet, är baserad på RISC. – Idén till RISC‑processorer kläcktes 1974 av John Cocke (1925—2002, se IBM:s webbsidor)IBM Research, och utvecklades av David Patterson;
  2. – se Risc OS.

[förkortningar på R] [operativsystem] [processorer] [ändrad 10 juni 2019]