raid

redundant array of independent disks, ursprungligen redundant array of inexpensive disks – teknik för säker data­lagring på flera hård­diskar, hop­byggda till en enhet. Ett raid­system består av två eller flera hård­diskar som (utom i raid-0) sam­verkar på ett sådant sätt att inga data går för­lorade om en av diskarna kraschar. För­lorade data kan åter­skapas med ledning av de data som finns på de andra diskarna (se redundans). – Ett raid­system uppför sig gent­emot datorn som om det vore en enda hård­disk. Det ser också fysiskt ut som en enda fri­stående hård­disk. – I raid ingår också en metod, strimling (striping), för att lagra data på ett sådant sätt att hård­diskarna kan arbeta snabbt. – Det finns många versioner av raid, från raid-0 till raid-7 samt vissa högre nummer. Versionerna med högre nummer är inte nöd­vändigt­vis bättre. Raid-1 består av två hård­diskar som sam­tidigt lagrar exakt samma data (se spegling). Versionerna med högre nummer består av tre eller flera hård­diskar, varav en enbart lagrar kontroll­siffror. Raid-0 lagrar data på flera hård­diskar med strimling, men ger inte möjlig­het att rädda för­lorade data. Två mer avancerade versioner är raid-10 och raid-53 som är ut­formade för att ge både data­säker­het och extra snabb data­åtkomst. Raid­tekniken ut­vecklades 1988 av David Patterson med flera vid Berkeley. – Läs också om rain och om maid, massive array of idle disks.