RAID

redundant array of independent disks, ursprungligen redundant array of inexpensive disks – teknik för säker data­lagring på flera hård­diskar, hopbyggda till en enhet. – Ett RAID‑­system består av två eller flera hårddiskar som (utom i RAID-0) sam­verkar på ett sådant sätt att inga data går förlorade om en av diskarna kraschar. För­lorade data kan åter­skapas med ledning av de data som finns på de andra diskarna (se redundans). Ett RAID‑system uppför sig gent­emot datorn som om det vore en enda hårddisk. Det ser också fysiskt ut som en enda fri­stående hård­disk. – I RAID ingår också en metod, strimling (striping), för att lagra data på ett sådant sätt att hårddiskarna kan arbeta snabbt. – Det finns många versioner av RAID, från RAID-0 till RAID-7 samt vissa högre nummer. Versionerna med högre nummer är inte nödvändigt­vis bättre. RAID-1 består av två hårddiskar som sam­tidigt lagrar exakt samma data (se spegling). Versionerna med högre nummer består av tre eller flera hård­diskar, varav en enbart lagrar kontroll­siffror. RAID-0 lagrar data på flera hård­diskar med strimling, men ger inte möjlighet att rädda för­lorade data. Två mer avancerade versioner är RAID-10 och RAID-53 som är ut­formade för att ge både datasäker­het och extra snabb data­åtkomst. – RAID‑tekniken utvecklades 1988 av David Patterson med flera vid Berkeley. – Läs också om RAIN och om MAID, massive array of idle disks.

[datalagring] [förkortningar på R] [ändrad 28 mars 2018]