Katayanagipriset

The Katayanagi prize for research excellence – pris i dator­veten­skap som sedan 2007 delas ut av Carnegie Mellon-universi­tetets av­delning för datorvetens­kap och Tokyos tekniska universitet. Priset finansi­eras genom en donation från den japanska före­tagaren Koh Katayanagi. Det delades senast ut 2013. – Se denna länk.

[ut­märk­elser] [ändrad 7 september 2018]