binär

Trigram från orakel­boken Yi Jing. De kan sägas representera 0—7 med binär notation. – Källa: Wikipedia Commons.

(binary) – om talsystem: med bara två siffror, 1 och 0. Det är det talsystem som används i datorer. – Högre tal än ett skrivs med kombinationer av ettor och nollor: två skrivs ”10”, tre skrivs ”11”, fyra skrivs ”100” och fem blir ”101”. – Det binära talsystemet används i datorer eftersom det är minst risk för felläsning om det bara finns två värden att välja mellan. Ett och noll representeras i kretsarna av hög och låg spänning, och för att spara energi strävar man efter att hålla den högre nivån så låg som möjligt, vilket inte ger utrymme för fler än två nivåer. – Man säger att det binära talsystemet har basen två och att det decimala har basen tio. – Förväxla inte binär med digital. Binär är alternativet till det decimala talsystemet och till andra talsystem som det hexa­decimala; digital är alterna­tivet till analog. – Läs också om binära multipelprefix. – Engelska binary kan också betyda binärkod (binary code), och binär används också på svenska i den betydelsen. – Det binära talsystemet lär först ha föreslagits av den tyska filosofen, diplom­aten och vetenskapsmannen Gott­fried Wilhelm von Leibniz (1646-1716, se Wikipedia). Han korresponderade med missionärer i Kina, och blev genom dem bekant med orakelstickorna i boken Yì Jīng (se Wikipedia): stickorna kan vara antingen hela eller brutna och kombineras på alla möjliga sätt, och utgör därför ett slags binärt system. – Läs också om unär och om tvåkomplementsform.

[it-historia] [matematik] [ändrad 16 januari 2021]