decimal

  1. – om tal: angett med siffrorna 1—9 och 0. Alltså det sätt att skriva tal med arabiska siffror som vi brukar använda. Skill­naden mot binära tal är enbart praktisk – det krävs bara en enkel omräkning. Binära tal används i datorer därför att det är minst risk för maskinella fel­läsningar om det bara finns två värden (1 och 0) att välja mellan. Decimal representation av tal kallas ibland (mycket sällan) på engelska också för denary representation. (Något svenskt ord för denary tycks inte finnas, men det skulle bli ”denär”.) – Läs också om digital;
  2. – de siffror som står efter ett decimal­komma och som anger värden som är mindre än 1. I talet 3,14 är siffrorna 1 och 4 decimaler. – På engelska: decimal fraction, ibland också numerator (täljare).

[matematik] [ändrad 21 september 2018]