binär

Trigram från orakel­boken Yi Jing. De kan sägas representera 0—7 med binär notation. – Källa: Wikipedia Commons.

(binary) – om talsystem: med bara två siffror, 1 och 0. Det är det talsystem som används i datorer. – Högre tal än ett skrivs med kom­bi­na­tioner av ettor och nollor: två skrivs ”10”, tre skrivs ”11”, fyra skrivs ”100” och fem blir ”101”. – Det binära tal­systemet används i datorer eftersom det är minst risk för felläsning om det bara finns två värden att välja mellan. Ett och noll representeras i kretsarna av hög och låg spänning, och för att spara energi strävar man efter att hålla den högre nivån så låg som möjligt, vilket ger lite utrymme för fler än två nivåer. – Man säger att det binära talsystemet har basen två och att det decimala har basen tio. – För­växla inte binär med digital. Binär är alterna­tivet till det decimala tal­systemet och till andra tal­system som det hexa­decimala; digital är alterna­tivet till analog. – Läs också om binära multi­pel­­prefix. – Engelska binary kan också betyda binär­kod (binary code), och binär används också på svenska i den be­tyd­el­sen. – Det binära talsystemet lär först ha föreslagits av den tyska filosofen, dip­lom­aten och veten­skaps­mannen Gott­fried Wilhelm von Leibniz (1646-1716, se Wikipedia). Han korresponderade med missionärer i Kina, och blev genom dem inspirerad av orakelstickorna i boken Yì Jīng (se Wikipedia): de kan vara antingen hela eller brutna och kombineras på alla möjliga sätt, och utgör därför ett slags binärt system. – Läs också om unär och om tvåkomplementsform.

[it-historia] [matematik] [ändrad 21 september 2018]

Dagens ord: 2017-03-02