värde

i programmering: data som kan bearbetas av ett program. – Ett värde kan vara ett tal, ett nummer, ett ord, en fil eller en webb­adress (URL), för att ta några exempel. Allt som du kan mata in i ett fält eller i en dialogruta i ett program, och som fungerar, kan ses som värden. – På engelska: value. – I data­baser talar man om atomära värden och enkla värden. – Se också argument.

[programmering] [ändrad 4 september 2018]