DickPicLocator

tjänst som samlar information om avsändare av penisbilder (dickpics). – Att skicka sådana bilder till kvinnor är en vanlig form av trakasserier i vissa grupper. Tjänsten utgår från den information, inklusive GPS‑koordinater, som automatiskt läggs till digitala foton. I en del fall räcker den informationen för att entydigt identifiera avsändaren, i andra fall för att ringa in honom. – DickPicLocator skapades av Per Axbom och togs i bruk den 8 augusti 2017. – Se dickpiclocator.com.

[förföljelser] [17 augusti 2017]

Kommentarsfält för alla

ett kommentarsfält som utvecklades med tanke på användare med behov av lättillgänglig teknik. Det är gjort för att vara lätt att förstå sig på och lätt att använda. – Kommentars­fält för alla utvecklades av tidningen 8 sidors (se 8sidor.se) dåvarande chef­redaktör Malin Crona och webbdesign­byrån Ziggy (helloziggy.com) (nerlagd) med finansiering från Centrum för lättläst, numera Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, (se mtm.se) och PTS. Det släpptes 2014. (En utförlig artikel av Per Axbom om erfarenheterna från utvecklingsarbetet finns här.) – Kommen­tars­fält för alla är skrivet i öppen källkod, och kan installeras på vilken blogg eller annan webb­sida som helst. Programmet kan laddas ner från GitHub, se c4all.github.io (senast uppdaterad 2015). – Tidningen 8 sidor har slutat (2019) att använda Kommentarsfält för alla, eftersom det inte har uppdaterats. – Kommentarsfält för alla heter på engelska Comments for all, förkortat C4all.

– In English: Comments for all, C4all, is an open-source comment field, developed for accessibility. It was designed to be easy to understand and easy to use. Comments for all was designed with support from the Swedish agency for accessible media (link). It may be installed on any blog or other web site. It can be downloaded from GitHub (link). However, it hasn’t been updated since 2015. – For more summaries in English, please click at this link.

[diskussioner] [tillgängligt] [ändrad 1 oktober 2019]