GitHub

webbtjänst för programutveckling med öppen källkod. GitHub hyser också mot betalning sluten kod för företag. – Git­Hub kan delvis beskrivas som ett socialt medium för program­utvecklare, och ger användarna utrymme för koden till utvecklings­projekten. – Namnet syftar på versionshanteringssystemet git, som används på sajten. GitHub ger alla del­tagare möjlig­het att spara sina bidrag och ändringar till pro­jektet och ger över­blick över hur pro­jektet fram­skrider. – I slutet av mars 2015 ut­sattes GitHub för intensiva över­belast­nings­attacker, troligen därför att sajten tillhanda­håller koden till två program för att kringgå Kinas inter­net­­censur, nämligen Cn‑nytimes och Greatfire. – Se github.com. – Företaget grundades 2008 och tjänar pengar på avgiftsbelagda tjänster. Det värderades 2015 till två miljarder dollar, men har ekonomiska problem. I början av juni 2018 blev det känt att Microsoft köper GitHub.

[programmering] [öppen källkod] [ändrad 4 juni 2018]