GitHub

en webbtjänst för programutveckling med öppen källkod. GitHub hyser också mot betalning sluten kod för företag. – Git­Hub kan delvis beskrivas som ett socialt medium för program­utvecklare, och ger användarna utrymme för koden till utvecklings­projekten. – Namnet syftar på versionshanteringssystemet git, som används på sajten. GitHub ger alla del­tagare möjlig­het att spara sina bidrag och ändringar till pro­jektet och ger över­blick över hur pro­jektet fram­skrider. – I slutet av mars 2015 ut­sattes GitHub för intensiva över­belast­nings­attacker, möjligen därför att sajten tillhandahåller koden till två program för att kringgå Kinas inter­net­­censur, nämligen Cn‑nytimes och Greatfire. – Se github.com. – Företaget grundades 2008 och tjänar pengar på avgiftsbelagda tjänster. Det värderades 2015 till två miljarder dollar, men har haft ekonomiska problem. I början av juni 2018 blev det känt att Microsoft skulle köpa GitHub, och affären blev klar i oktober 2018. – Läs också om GitHub Archive Program.

[programmering] [öppen källkod] [ändrad 17 november 2019]