blogg

(kort för webblogg, på engelska: blog av weblog) – webbsida med inlägg som läggs till i tidsordning med de senaste överst. – Från början brukade bloggar innehålla personliga kommentarer till aktuella händelser, kompletterade med länkar till relevanta webbsidor. Sedan länge är bloggar ett format för nyheter och åsikter och det är ingen skarp gräns mellan bloggar och tidningar och tidskrifter på webben. – Bloggar publiceras oftast av enskilda personer, ibland av grupper och organisationer, och de uppdateras ofta: från flera gånger om dagen till ett par gånger i veckan. Tidningar och andra nyhetswebb­platser räknas inte som bloggar, men de kan ge utrymme för bloggar. Många bloggar har blivit så stora att de kan jämställas med tidningar på webben. (Man kan få utgivningsbevis för en blogg och därmed skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen.) Många företag använder bloggar för intern och extern kommunikation. Mot slutet av 00‑talet och därefter har många bloggar blivit kom­mers­i­ellt framgångsrika, i vissa fall genom att göra textreklam för olika produkter. – Ordet weblog användes första gången 1997 och förkort­a­des snart till blog. Tidigare hade personliga webbsidor oftast haft en form som till stor del var statisk, med sporadiska ändringar och tillägg. Bloggformen blev en vi­tal­i­se­ring. Runt år 2000 hade det kommit speciella pro­gram för publicering och uppdatering av bloggar. (Se också RSS.) År 2003 hade bloggar blivit en kraftfull trend, trots att bloggarna då inte omsatte några pengar. Det visade sig att bloggar är snabba på att hitta och kommentera nyheter. – Böj­nings­former: blogga, bloggning (engelska blogging), bloggare (engelska blogger). – Se också liveblogga.

[bloggar] [publicering] [ändrad 2 januari 2022]