Post- och telestyrelsen

PTS – den svenska myndig­het som över­­vakar marknaderna för tele­foni, mobil­­tele­foni, datakommunikation, radio och post samt för­delar radiofrekvenser. – PTS hade tidigare också ansvar för information om it‑säker­het till privatpersoner och företag, men sedan den 29 januari 2015 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hand om det. – PTS står för Post- och telestyrelsen. PTS finns på pts.se.

[svenska myndigheter] [ändrad 13 augusti 2020]