Post- och telestyrelsen

PTS –– den svenska myndig­het som över­­vakar marknaderna för tele­foni, mobil­­tele­foni, data­­kommunikation, radio och post samt för­delar radio­­frekvenser. – PTS hade tidigare ansvar för information om it-säker­het till privatpersoner och företag, men sedan den 29 januari 2015 har Myn­dig­heten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hand om det. – – PTS står för Post- och tele­­styrelsen, som är myndig­­hetens formella namn. PTS finns på pts.se.

[myndigheter] [ändrad 12 november 2017]