Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

en svensk lag som säger att myndigheters digitala tjänster ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Det ska alltså vara möjligt för personer med funktionsvariationer att använda tjänsterna. Lagen antogs av riksdagen 2018. Lagtexten finns här. Det är Sveriges tillämpning av EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv (se denna länk). Myndigheten DIGG har uppdraget att se till att lagen efterlevs. Om hur lagen ska tillämpas, se DIGG:s webbsidor.

[lagar] [svenska myndigheter] [tillgängligt] [10 oktober 2019]

MediaPipe

ett ramverk för utveckling av program som analyserar och bearbetar video, ljud och andra strömmar av data med användning av maskininlärning. MediaPipe kan bland annat användas för ansiktsigenkänning, igenkänning av teckenspråk och hårfriläggning. MediaPipe har utvecklats av Google och presenterades 2019. – Se Google Researchs blogg, Google om igenkänning av dövas teckenspråk och GitHublänk.

[programmering] [maskininlärning] [tillgängligt] [ändrad 17 september 2019]

TriMo

ett projekt för att utveckla en app som hjälper personer som har svårt att använda talat språk att kommunicera. – Projektet drevs av flera svenska universitet och institutioner med finansiering från Vinnova (vinnova.se). Det pågick 2019–2020. – TriMo står för Mobil motiverande modellering. – Se Linnéuniversitetets webbsidor.

[tillgängligt] [15 juli 2020]

tillgänglig PDF

PDF‑dokument som har anpassats för personer med funktionsvariationer, i synnerhet för synskadade. En tillgänglig PDF ska:

  • – vara kodad för uppläsning med talsyntes. Det ska finnas taggar (dolda instruktioner) som anger i vilken ordning PDF‑dokumentets delar ska läsas upp. Vad som är rubriker, mellanrubriker, bildtexter och andra element ska också anges på ett sätt som kan läsas upp med talsyntes. Det ska också finnas beskrivningar av foton och andra illustrationer. Sådan anpassning är också värdefull för personer som läser dokumentet med punktskrift (Braille);
  • – kunna anpassas för färgblinda och synsvaga. Färgkombinationer ska kunna bytas ut och teckenstorleken ska kunna ändras.

– Läs mer på webbsajten Funka (länk) och på Adobes webbsidor. – På engelska: accessible PDF.

[dokument] [funktionsnedsättning] [ordbehandling] [tillgängligt] [ändrad 16 januari 2021]

Sign-IO

ett par handskar som används för översättning av dövas teckenspråk till syntetiskt tal. – Handskarna har sensorer som registrerar hur varje fingerled rör sig och hur mycket de böjs. Informationen överförs med Bluetooth till en smart mobil med Android, och en app i telefonen översätter teckenspråket till tal. – Sign‑IO har utvecklats av kenyanen Roy Allela (royallela.com), men är ännu inte (april 2022) i produktion. Roy Allela belönades 2017 med American society of mechanical engineers (asme.org) pris Trailblazer Award – se denna länk. – Se sign-io.com.

[kroppsburet] [språkteknik] [tillgängligt] [ändrad 24 april 2022]