DickPicLocator

tjänst som samlar information om avsändare av penisbilder (dickpics). – Att skicka sådana bilder till kvinnor är en vanlig form av trakasserier i vissa grupper. Tjänsten utgår från den information, inklusive GPS‑koordinater, som automatiskt läggs till digitala foton. I en del fall räcker den informationen för att entydigt identifiera avsändaren, i andra fall för att ringa in honom. – DickPicLocator skapades av Per Axbom och togs i bruk den 8 augusti 2017. – Se dickpiclocator.com.

[förföljelser] [17 augusti 2017]

Dagens ord: 2017-09-04