ShapeWriter

ett avvecklat system för att snabbt skriva text på virtuella tangentbord. – I stället för att vidröra en virtuell knapp i taget drog man fingret (eller pennan) från bokstav till bokstav i varje ord, utan att lyfta fingret. För varje ord blev det en särskilt form för fingerrörelsen. Ett program knöt olika former till ord i en ordlista. Det krävdes inte att man drog fingertoppen exakt från bokstav till bokstav på tangentbordet, för programmet identifierade orden efter formen. Mindre förskjutningar och deformeringar påverkade inte igen­kän­ning­en. När man hade lärt sig tillräckligt många former kunde man därför skriva utan att titta på bildskärmen. Man använde alltså ett slags fingergester. – ShapeWriter utvecklades i början av 00‑talet av Per Ola Kristensson (länk), då på Linköpings universitet, nu på universitetet i Cambridge, och Shumin Zhai (länk), då på IBM:s forskningsinstitut i Almaden i Kalifornien, nu på Google. ShapeWriter gick först under namnet Shark. – ShapeWriter släpptes som produkt av IBM, som gjorde utföranden för iOS och Android. 2008 köptes ShapeWriter av företaget Nuance Communications (nuance.com), och då togs ShapeWriter bort från marknaden. – Det har kommit flera liknande produkter, bland annat som alternativ i Microsofts virtuella tangentbord Word Flow. Skrivsättet kallas på engelska ofta för gesture typing.

[användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 29 augusti 2020]

KALQ

en utformning av tangentbord som är avsedd för skrivning med tummarna. Alltså när man SMS:ar med mobiltelefon. – Ut­gångs­punkten är att man skriver växelvis med höger och vänster tumme. Bok­stäv­erna har därför placerats på ett sätt som passar det sättet att skriva. – Tangent­bordet är uppkallat efter en knapp­sekvens på höger sida. Det har utvecklats efter ingå­ende studier på S:t Andrews university i Skottland, Max Planck‑institutet i Tyskland och Montana Tech under ledning av bland annat Per Ola Kristensson (länk). – Läs mer i detta press­med­de­lande.

[mobilt] [tangentbord] [ändrad 15 juni 2020]