butterfly keyboard

  1. – en tangentbordskonstruktion som används på på Apples bärbara datorer (MacBook och MacBook Pro) sedan 2016. Konstruktionen kallas på svenska för fjärilsmekanism. Mekanismen som sitter under varje tangent för att registrera tryckningar påminner nämligen om en fjäril. Detta till skillnad från den vanligare mekanismen som kallas för saxmekanism (scissors mechanism). Fjärilsmekanismen infördes för att göra tangenterna stabilare och för att mekanismen tar mindre plats på höjden än saxmekanismen. – Fjärilsmekanismen har fått kritik från kunder på grund av att den krånglar, till exempel att tangenter låser sig (se Apples supportsidor);
  2. – tangentbordet på IBM:s ThinkPad 701, lanserad 1995 – ett hopfällbart tangentbord som i utfällt läge var bredare än datorn. Datorn var i hopfällt läge 246 millimeter bred, men tangentbordet var i utfällt läge 292 millimeter brett. Det vecklades upp automatiskt när man fällde upp locket. Officiellt namn på tangentbordet var TrackWrite. Det hade konstruerats av John Karidis (1958—2012, se Wikipedia) och användes bara på modell 701.

[tangentbord] [26 november 2018]

siffertangentbord

(eller numeriskt tangentbord, på engelska numeric keyboard) – knappsats på större tangentbord, avsedd för inmatning av siffror och matematiska operationer. Den finns till höger om bokstavstangenterna. Den är ett behändigare alternativ till raden med siffror överst på tangentbordet när man ska mata in många siffror. Siffertangentbordet brukar också kunna användas för att flytta markören på bildskärmen – se numeriskt lås. – Mindre tangentbord saknar särskilt siffertangentbord, men det finns separata siffer­tan­gent­bord som kan anslutas. En del tangentbord låter bokstavstangenter i kombination med en funktionstangent göra extra tjänst som siffertangentbord.

[tangentbord] [ändrad 11 juni 2017]