kortkommando

kombination av samtidiga knapptryckningar som utlöser en förinställd funktion i ett program. – Vanligtvis är den ena knappen alt, cmd (command), ctrl (control) eller option. Den andra knappen är någon av teckentangenterna (bokstäver, siffror, skiljetecken). Ibland trycker man också ner skifttangenten eller tab. (Se också ctrl-alt-delete.)

  • – Kortkommandon som ctrl‑x, ctrl‑c med flera (motsvarande för Mac) är standard i alla moderna operativsystem. De fungerar i alla program. Man kan till exempel klippa (ctrl‑x) i ett program och klistra in urklippet (ctrl‑v) i ett annat;
  • – Andra kortkommandon används i specifika program, som ctrl‑i och ctrl‑b med flera i ordbehandlare;
  • – Kortkommandon som är specifika för program kan ofta ställas in av användaren. Om det finns förinställda kortkommandon som är specifika för ett program brukar användaren kunna ändra dem eller stänga av dem;
  • – Kortkommandon kan också ställas in för att utlösa makron.

– Se också tröga tangenter och kommando. – På engelska: keyboard shortcut, ibland bara shortcut.

[användargränssnitt] [tangentbord] [4 februari 2023]

Wubi

en teknik för att skriva kinesiska tecken med ett tangentbord av qwerty‑typ. – Wubi utgår från hur de kinesiska skrivtecknen är sammansatta, inte från hur orden uttalas. När man lär sig skriva kinesiska skrivtecken lär man sig alltid att skriva de streck – det finns fem typer av streck – som ingår i tecknen i en bestämd ordning. Att skriva Wubi är att överföra den ordningsföljden till qwerty-tangentbordet på ett systematiskt sätt. Wubi kallas därför ibland för femstrecksmetoden. Att Wubi utgår från tecknen är praktiskt i Kina eftersom kantonesiska, till exempel, är obegripligt för en nordkines, men skrivtecknen är samma (jämför med vägmärken i Europa). Skickliga maskinskrivare uppges kunna skriva 160 tecken i minuten (tecken, inte bokstäver) med Wubi, men det kräver inlärning. – Wubi, på kinesiska wǔbǐ zìxíng shūrùfǎ, utvecklades av Wang Yongmin (1943) som patenterade den första versionen 1978. Det finns flera utföranden av Wubi. – Utförlig beskrivning finns i Wikipedia. – Andra sätt att skriva kinesiska med qwerty‑tangentbord utgår från uttalet, alltså från hur orden skrivs med det latinska alfabetet (pinyin) – systemet föreslår kinesiska skrivtecken medan man skriver. Allt eftersom fler och fler kineser lär sig pinyin har denna metod blivit vanligare på bekostnad av Wubi.

[tangentbord] [tecken] [1 oktober 2020]

zoomning

  1. – om kameror: steglös förändring av ett objektivs brännvidd. Det förutsätter att man har ett zoomobjektiv. Med ett zoomobjektiv kan man gå från vidvinkel till tele i en kontinuerlig rörelse. Med ett äkta zoomobjektiv ska man kunna göra detta utan att behöva ändra skärpeinställningen (avstånd). Objektiv som har föränderlig brännvidd, men som kräver att man justerar skärpan när man ändrar brännvidden, kallas för varifokala. – Se också optisk zoom och digital zoom;
  2. – om kartor, webbsidor och annat som visas på bildskärmen: förstoring eller förminskning. Det kan ofta göras med teckenkombinationerna ctrl‑+ och ctrl‑– (med minustecken). På Mac: ‑+ och ⌘‑–. För att återgå till den förinställda storleken använder man tangentkombinationen ctrl‑0 (⌘‑0) med nolla.

[kameror] [tangentbord] [ändrad 7 februari 2020]

ctrl-0

(med nolla) – tangentkombination som kan ha olika funktion beroende på vilket program det används i. Bland annat:

[ctrl] [tangentbord] [29 november 2019]

butterfly keyboard

  1. – en tangentbordskonstruktion som sedan 2016 används på på Apples bärbara datorer (MacBook och MacBook Pro). Konstruktionen kallas på svenska för fjärilsmekanism. Mekanismen som sitter under varje tangent för att registrera tryckningar påminner nämligen om en fjäril. Detta till skillnad från den vanligare mekanismen som kallas för saxmekanism (scissors mechanism). Fjärilsmekanismen infördes för att göra tangenterna stabilare och för att mekanismen tar mindre plats på höjden än saxmekanismen. – Fjärilsmekanismen har fått kritik från kunder på grund av att den krånglar, till exempel att tangenter låser sig (se Apples supportsidor). – Sommaren 2019 ryktades det att Apple skulle sluta med fjärilsmekanismen och återgå till saxmekanismen;
  2. – tangentbordet på IBM:s ThinkPad 701, lanserad 1995 – ett hopfällbart tangentbord som i utfällt läge var bredare än datorn. Datorn var i hopfällt läge 246 millimeter bred, men tangentbordet var i utfällt läge 292 millimeter brett. Det vecklades upp automatiskt när man fällde upp locket. Officiellt namn på tangentbordet var TrackWrite. Det hade konstruerats av John Karidis (1958—2012, se Wikipedia) och användes bara på modell 701.

[tangentbord] [ändrad 15 september 2019]