tip of my thumb

I had it on the tip of my thumb – Jag hade det på tummen – jag var just på väg att SMS:a dig när du SMS:ade mig (om samma sak). – Ut­trycket anspelar förstås på on the tip of my tongue – jag hade det på tungan och på att man ofta skriver SMS med tummarna.

[jargong] [meddelanden] [ändrad 3 april 2020]

KALQ

en utformning av tangentbord som är avsedd för skrivning med tummarna. Alltså när man SMS:ar med mobiltelefon. – Ut­gångs­punkten är att man skriver växelvis med höger och vänster tumme. Bok­stäv­erna har därför placerats på ett sätt som passar det sättet att skriva. – Tangent­bordet är uppkallat efter en knapp­sekvens på höger sida. Det har utvecklats efter ingå­ende studier på S:t Andrews university i Skottland, Max Planck‑institutet i Tyskland och Montana Tech under ledning av bland annat Per Ola Kristensson (länk). – Läs mer i detta press­med­de­lande.

[mobilt] [tangentbord] [ändrad 15 juni 2020]

whittling

ett fiktivt kirurgiskt ingrepp i tummen som skulle göra det enklare att SMS:a med mobiltelefoner. (To whittle är att tälja, kreta, karva.) Den (förhoppnings­­vis) påhittade före­te­elsen beskrevs 2007 i en satirisk tidnings­artikel, men togs på allvar, och spreds 2013 fort­farande som sanning. – Se artikel i Engadget (länk).

[kuriosa] [källkritik] [meddelanden] [ändrad 22 november 2017]