tangentbord

(keyboard) – komplett uppsättning knappar med bokstäver, siffror och skiljetecken samt mellanrumsstangent. Har även funktionstangenter och ofta också numeriskt tangentbord. – Se också virtuellt tangentbord samt qwerty, dvorak och kalq. – Trots namnet tangentbord, som är hämtat från pianot, kallas knapparna oftast för knappar. – En knappsats har bara ett fåtal knappar, till exempel siffrorna 0—9.