Shapewriter

ett system för att snabbt skriva text på virtuella tangentbord. I stället för att vidröra en tangent i taget drar man fingret (eller pennan) från bokstav till bokstav i varje ord, utan att lyfta fingret. För varje ord blir det en särskilt form för fingerrörelsen. Ett program knyter olika former till ord i en ordlista. Det krävs inte att man drar fingertoppen exakt från bokstav till bokstav på tangentbordet, för programmet identifierar orden efter formen. Mindre förskjutningar och deformeringar påverkar inte igen­kän­ning­en. När man har lärt sig tillräckligt många former kan man därför skriva utan att titta på bildskärmen. Man använder alltså ett slags fingergester. – Shapewriter utvecklades i början av 00‑talet av Per Ola Kristensson (länk), då på Linköpings universitet, och Shumin Zhai (länk), då på IBM:s forskningsinstitut i Almaden i Kalifornien. Det gick först under namnet Shark. – Shapewriter släpptes som produkt av IBM, som gjorde utföranden för iOS och Android. 2008 köptes Shapewriter av företaget Nuance Communications (nuance.com), och då togs Shapewriter bort från marknaden. – Det har kommit flera liknande produkter, bland annat som alternativ i Microsofts virtuella tangentbord Word Flow. Skrivsättet kallas på engelska ofta för gesture typing.

[användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 26 mars 2018]