RIAA

  1. Recording industry association of America – den amerikanska musikbranschens intresse­organisation när det gäller upp­hovs­rätt. RIAA har fastställt definitioner av typer av brott mot upphovsrätten: klicka här;
  2. – standard för gravering av vinyl­skivor, fast­ställd av RIAA (se ovan). RIAA‑standarden anger bland annat att bas­toner ska för­svagas när de graveras på vinyl­skivor – annars skulle bas­tonerna ta för stor plats på skivan. När man spelar upp musiken måste man kom­pensera för detta. Anslutningen för skiv­spelare på äldre för­stärkare har därför ett RIAA‑steg som (bland annat) för­stärker bas­tonerna. Många nyare förstärkare saknar RIAA‑steg, och därför har många nyare skiv­spelare för vinyl ett inbyggt RIAA‑steg. Det finns också separata RIAA‑steg att köpa.

[förkortningar på R] [ljudinspelningar] [organisationer] [upphovsrätt] [ändrad 12 maj 2017]

bootleg

smyginspelning, tjuvinspelning – olovlig inspelning av musik från konsert, i synnerhet om inspelningen görs för att spridas vidare och i vinst­syfte. – Motsvarande för andra konstformer. Detta enligt branschorganisationen RIAA:s kategorisering av brott mot upphovsrätten. Andra kategorier är förfalskade inspelningar, piratutgåvor och piratkopiering över nätet. –Ordet: Bootlegging uppstod under förbudstiden i USA när folk gömde spritpluntor i stövel­skaftet (bootleg).

[upphovsrätt] [ändrad 12 november 2019]

förfalskad inspelning

(counterfeit recording) – något som utges för att vara äkta vara, men som är en kopia som har gjorts utan tillstånd. Detta enligt upphovsrättsorganisationen RIAA:s terminologi. Ofta en CD, DVD eller Blu‑ray disc med inspelad musik respektive film, men counterfeits kan också vara kopior av andra märkesprodukter, som kläder. Köparen tror, eller låtsas tro, att hon köper en originalprodukt. Fodral och omslag är kopior av originalet. – Förfalskade inspelningar ska skiljas från piratutgåvor, som inte utges för att vara originalprodukter. – När det gäller musik och filmer brukar musiken eller filmen vara ”äkta”, det vill säga kopierade från den äkta förlagan, men det har gjorts utan tillstånd av den som äger upphovsrätten. (Men se Sweding.)

[upphovsrätt] [ändrad 15 november 2019]

piratutgåva

(pirate recording) – otillåten kopia av musik, film eller annat som skyddas av upphovsrätten. – Ordet piratutgåva används om kopior som framställs i många exemplar och i vinstsyfte. En piratutgåva utges inte för att vara tillverkad av den legitima utgivaren, till skillnad från en förfalskad inspelning (counterfeit recording). – Detta enligt branschorganisationen RIAA:s kategorisering. Andra kategorier är smyginspelningar och piratkopiering över nätet.

[upphovsrätt] [ändrad 8 maj 2022]

piratkopiering

(piracy) – otillåten kopiering av datorprogram, datorspel, musik, film och annat som skyddas av upphovsrätten. – I debatten menar man oftast piratkopiering över nätet (net piracy), alltså när privatpersoner utan att ta betalt byter filer med varandra. (Så kallad fildelning.) – Om någon tar betalt för piratkopierat material, men inte påstår att det är äkta vara (alltså inte att det är framställt med tillstånd av upphovsrättshavaren) kallas det enligt den amerikanska branschorganisationen RIAA:s terminologi för piratutgåvor. Det finns andra typer av olovliga inspelningar: smyginspelningar (bootlegs) och förfalskade inspelningar (counterfeit recordings). – Förväxla inte piratkopiering med privatkopiering, som är tillåtet.

[pirat] [upphovsrätt] [ändrad 15 november 2019]