bootleg

smyginspelning, tjuvinspelning otillåten inspelning av musik från konsert, i synnerhet om inspel­ningen görs för att spridas vidare och i vinst­syfte. Motsvarande för andra konst­former. Detta enligt bransch­orga­nisa­tionen riaa:s kate­gori­sering. Andra kategorier är förfalskade cd, piratutgåvor och piratkopiering över nätet. Ordet: Bootlegging uppstod under alkohol­för­budet i USA när folk gömde sprit­flaskor i stövel­skaftet (bootleg).