counterfeit recording

förfalskad cd/dvd/video som säljs som original. Har samma omslag och innehåll som originalet, men allt är tillverkat olagligt. Köparen tror, eller låtsas tro, att hon köper äkta vara. – Branschorganisationen RIAA skiljer mellan förfalskningar (som utges för att vara äkta) och piratutgåvor (som inte utges för att vara legitima). Andra kategorier är smyginspelningar och piratkopiering över nätet. – Se också varuförfalskning (counterfeiting).