fildelning

(file sharing)åtkomst till filer på andra användares datorer genom ett nätverk; möjlig­het att hämta (kopiera) filer från andra användares datorer; det att andra användare får tillgång till filer som man själv har.

  1. – tekniskt: möjlighet för datorer i ett lokalt nätverk eller företagsnätverk att komma åt filer på andra datorer i nätverket. Detta är helt lagligt och regleras genom nätverkets inställningar och tillämpning av organisationens policy. Det är en möjlighet som finns i alla nätverk för persondatorer;
  2. – ofta: möjlighet att ladda ner filmer, musik, datorspel och program från andra användares datorer genom internet. Detta är ofta olagligt, eftersom det kränker upphovsrätten till det material som laddas ner: upphovspersonerna får ingen ersättning. Otillåten fildelning kallas ibland för fuldelning.

– Utbytet av filer i nätverk som Kazaa† och med tekniker som BitTorrent är en form av fildelning. – Fildelning är något annat än nätverksmodellen P2P (peer‑to‑peer), även om de två ofta kombineras.

[fildelning] [nätverk] [upphovsrätt] [ändrad 7 februari 2020]