MiniDisc

ett avvecklat magnetooptiskt lagringsmedium från Sony. MiniDisc användes för musik och för datalagring. Spelare för MiniDisc såldes 1992—2013, diskar såldes även senare. – Med magnetooptisk menas att data lagras magnetiskt, som på en hårddisk, men avläses med laser. Det gör avläsningen snabbare. Även inspelning görs med laser. – Diskarna var 68×72 millimeter och låg i ett plastfodral som liknade fodralen för CD, fast mindre. De var ständigt stängda, utan när de låg i spelaren. Det fanns skrivbara MiniDisc. Ljudkomprimering gjordes med formatet ATRAC. – Intresset för MiniDisc var aldrig särskilt stort utanför Japan, bland annat för att det inte fanns mycket inspelad musik att köpa för MiniDisc. Det intresse som ändå fanns avtog snabbt när det kom musikspelare med inbyggd hårddisk eller halvledarminne, vilket ledde till att Sony avvecklade tekniken.

[lagringsmedier] [ljudinspelningar] [nerlagt] [15 oktober 2018]

video

 1. – tekniskt: rörliga bilder som har spelats in elektroniskt. Det kan göras med analog eller digital teknik. Man skiljer strikt tekniskt mellan video och audio (inspelat ljud);
 2. – i dagligt tal: elektroniskt inspelade rörliga bilder med ljud. I denna ord­lista utgår vi från att video även omfattar ljud;
 3. en video: film, tv-program eller annat som har spelats in på video;
 4. – även: videospelare. – Syftar oftast på spelare för vhs‑band. Strikt talat är en dvd‑spelare också en videospelare, men ingen säger så.

Ordet: video är latin för ’jag ser’.

playback

 1. – uppspelning av förinspelad sång och musik medan en artist låtsas sjunga. Detta kallas också för lipsync. Instrumentalister kan samtidigt låtsas spela. Om musiken är förinspelad medan sångaren verkligen sjunger kallas det för singback;
 2. – allmänt: uppspelning av något inspelat. Det kan vara ljud eller bild (eller båda);
 3. playback device – brukar betyda högtalare eller hörlurar (lyssnings­ut­rust­ning);
 4. – jargong: respons.

decibel

mått på ljudstyrka och signalstyrka. – Decibel är inget absolut mått, utan anges i förhållande till ett referensvärde. – När det gäller hörsel används den lägsta ljudstyrka som ett människoöra kan uppfatta som re­fe­rens­värde. Det tas ofta för givet: man skriver att ljudstyrkan var, till exempel, 60 decibel utan att ange referensvärdet. – Matematiskt är decibelskalan logaritmisk:

 • – en ökning med tio decibel innebär att effekten ökar tio gånger, men:
 • – en ökning med tjugo decibel innebär att effekten ökar 100 gånger (10×10), och:
 • – en ökning med trettio decibel följaktligen att effekten ökar 1000 gånger (10×10×10).
 • – Och eftersom skalan är logaritmisk motsvarar tre decibel ungefär en fördubbling av effekten. (Hur hörselsinnet bedömer höjningen av ljud­styrkan är en annan sak.)
 • – Noll decibel betyder ’samma som referensvärdet’ – inte att det är ljudlöst.
 • – Ljudstyrkan angiven i decibel kan vara negativ om den är lägre än referensvärdet.

– I tele- och datakommunikation anger man dämpningen av signalen i decibel per kilometer. – Decibel förkortas dB. – En decibel är en tiondel av en bel (B), uppkallad efter telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell, men måttenheten bel används nästan aldrig.

[datakommunikation] [fysik] [ljudinspelningar] [ändrad 4 juli 2017]

RTSP

real-time streaming protocol – ett internet-protokoll avsett för överföring av rörliga bilder eller ljud utan märkbara förseningar, till exempel direktsändningar, till många samtidiga mottagare. Det kan användas i stället för IP. Dess funktion är att sköta om överföringssessionen som helhet. – RTSP används oftast i kombination med RTP, men det kan också användas med UDP eller TCP. Specifikationerna för RTP har fastställts av internets tekniska ledningsgrupp IETF, se denna länk.

[förkortningar på R] [internet] [ljudinspelningar] [videoteknik] [ändrad 16 april 2018]

player

 1. spelare, uppspelningsprogram: program som spelar upp ljud- eller videofil i dator;
 2. – aktör: a player on the market=aktör på marknaden.

OSS

 1. – förkortning för Open sound system – ett gränssnitt för inspelning och upp­spel­ning av ljud i Unix och Unixkompatibla operativsystem. OSS ingår i en del utföranden av Unix och Linux, men inte i alla. Det beror dels på krångel med licensvillkor, dels på att OSS, som först utvecklades i början av 1990‑talet, anses föråldrat. (Linux har som standard ALSA, Advanced Linux sound architecture.) – OSS utvecklades av Hannu Savolainen (se inter­vju i Linux Journal) och utvecklas av 4Front Solutions, se opensound.com;
 2. – se operations support system.

[förkortningar på O] [industriell it] [ljudinspelningar] [mjukvara] [telekom] [ändrad 30 juni 2017]

dither

 1. – i bildbehandling, se gitter;
 2. – i ljudteknik: artificiellt brus som tillsätts för att förbättra den subjektiva upplevelsen av ljudkvalitet. Dither används ofta när man reducerar en digital ljudsignal, till exempel från 24-bitars upplösning till 16 bitar.