Okapi

Okapi Finance – betalningstjänst, främst avsedd för människor i fattiga länder. – Användarna kan betala sina räkningar och skicka pengar från en app, och de kan också få sin lön och ta emot betalningar till sitt Okapi­konto. De behöver inte ha smart mobil eller dator för att använda tjänsten: de kan ändå skaffa ett konto och göra transaktionerna hos ett lokalt ombud. – Okapi är ingen bank, utan samarbetar med en bank i varje land där det är verksamt. Okapi samarbetar också med kontokortsföretaget Visa, samarbete med MasterCard kommer. – Se okapifinance.com. – Okapi har utvecklats av Gisele Mwepu, född i Kongo (Kinshasa), bosatt och ut­bildad i Sverige, och det har huvudkontor i Västerås. Gisele Mwepu utsågs till Årets innovationstalang 2017 (länk och länk). Hon driver också pro­gram­utveck­lings­före­taget Soft So­lu­tions (länk). – Okapi är ett sällsynt afrikanskt hov­djur, besläktat med giraffen. – Läs också om Bitpesa, Kopo Kopo, M‑Pesa och M‑Shwari.

[betalningar]

PSD2

EU:s andra betaltjänstdirektiv. – Målet för direktivet är att skapa en gemen­sam europeisk marknad för betaltjänster: det ska inte vara svårare att skicka pengar till Grekland än till Örebro. Ett annat mål är att öppna bank­erna för fristående betaltjänster. Man ska kunna ha sina pengar på en bank, men betala räkningar med en betaltjänst som den banken inte har något att göra med – med pengarna som man har på banken. – PSD2 röstades igenom av Europeiska unionens råd i november 2015. Efter det hade medlemsländerna två år på sig för att införliva direktivet i sina re­spek­tive lagar. – PSD står för Payment services directive. PSD2 är en vidare­utveck­ling av den första PSD från 2007. – Mer på EU:s webbsidor.

[betalningar] [eu] [förkortningar på P]

cnp

förkortning för card not present – om kontokortsköp där kunden inte visar upp det fysiska kortet för säljaren. Till exempel vid köp på internet. – Cnp-bedrägerier är när tjuvar gör cnp‑köp med stulna kortuppgifter.

satoshi

bitcoins växelmynt. Det går hundra miljoner satoshi på en bitcoin. – Har namn efter teoretikern bakom bitcoin, pseudonymen Satoshi Nakamoto.