distribuerad liggare

(distributed ledger) – förteckning över händelser, fördelad i identiska exemplar på många datorer. Syftet är att göra det omöjligt att radera eller förvanska informationen utan att det upptäcks. Varje post i liggaren förses med en elektronisk signatur av den som lägger till posten, och varje dator som sedan sparar ett identiskt exemplar av liggaren med den nya posten tillagd förser den dessutom med sin egen elektroniska signatur. Det gör det praktiskt taget omöjligt att framställa en förfalskad version av ligg­a­ren, eftersom liggaren finns i många exemplar som har med sig dess hela historia: varje tillägg, strykning och ändring har försetts med elektronisk signatur av många datorer. – Det mest kända exemplet på distribuerade liggare är block­kedjan, som först användes i kryptovalutan bitcoin. – Betalningar är den mest kända tillämpningen av distribuerade liggare, men från mitten av 2010-talet används det för många slags information som måste skyddas från förfalskningar, till exempel skriven text.  Se liggare och jämför med logg.)

[betalningar] [blockkedjor] [ändrad 29 maj 2017]

Okapi

Okapi Finance – betalningstjänst, främst avsedd för människor i fattiga länder. – Användarna kan betala sina räkningar och skicka pengar från en app, och de kan också få sin lön och ta emot betalningar till sitt Okapi­konto. De behöver inte ha smart mobil eller dator för att använda tjänsten: de kan ändå skaffa ett konto och göra transaktionerna hos ett lokalt ombud. – Okapi är ingen bank, utan samarbetar med en bank i varje land där det är verksamt. Okapi samarbetar också med kontokortsföretaget Visa, samarbete med MasterCard kommer. – Se okapifinance.com. – Okapi har utvecklats av Gisele Mwepu, född i Kongo (Kinshasa), bosatt och ut­bildad i Sverige, och det har huvudkontor i Västerås. Gisele Mwepu utsågs till Årets innovationstalang 2017 (länk och länk). Hon driver också pro­gram­utveck­lings­före­taget Soft So­lu­tions (länk). – Okapi är ett sällsynt afrikanskt hov­djur, besläktat med giraffen. – Läs också om Bitpesa, Kopo Kopo, M‑Pesa och M‑Shwari.

[betalningar] [ändrad 14 maj 2017]

PSD2

EU:s andra betaltjänstdirektiv. – Målet för direktivet är att skapa en gemen­sam europeisk marknad för betaltjänster: det ska inte vara svårare att skicka pengar till Grekland än till Örebro. Ett annat mål är att öppna bank­erna för fristående betaltjänster. Man ska kunna ha sina pengar på en bank, men betala räkningar med en betaltjänst som den banken inte har något att göra med – med pengarna som man har på banken. – PSD2 röstades igenom av Europeiska unionens råd i november 2015. Efter det hade medlemsländerna två år på sig för att införliva direktivet i sina re­spek­tive lagar. – PSD står för Payment services directive. PSD2 är en vidare­utveck­ling av den första PSD från 2007. – Mer på EU:s webbsidor.

[betalningar] [eu] [förkortningar på P]

cnp

förkortning för card not present – om kontokortsköp där kunden inte visar upp det fysiska kortet för säljaren. Till exempel vid köp på internet. – Cnp-bedrägerier är när tjuvar gör cnp‑köp med stulna kortuppgifter.

satoshi

bitcoins växelmynt. Det går hundra miljoner satoshi på en bitcoin. – Har namn efter teoretikern bakom bitcoin, pseudonymen Satoshi Nakamoto.