yield farming

”avkastningsodling”kryptovalutornas motsvarighet till att sätta in pengar på banken eller i en fond. – Den som har kryptovaluta lånar ut den till en kryptobörs eller annan institution som förmedlar transaktioner i kryptovaluta. Hen får i gengäld ränta, procent på avkastningen eller något annat värdefullt.

[kryptovalutor] [17 april 2023]

proof of coverage

(PoC)bevis på täckningkryptovalutan Heliums metod för att belöna noder som verifierar transaktioner i Heliums blockkedja. – Helium körs på ett nätverk av trådlösa basstationer. Varje basstation har begränsad räckvidd (täckning), men kan nå en eller flera andra basstationer, som i sin tur kan nå andra. En transaktion måste bekräftas av ett tillräckligt stort antal basstationer, och de som gör det får dela på blockbelöningen. En poäng med detta jämfört med andra metoder, som bevis på arbete, är att strömförbrukningen är låg. – Heliums kryptovaluta heter Helium network token, förkortat HNT. – Se helium.com. – I andra sammanhang kan proof of coverage betyda försäkringsintyg.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [proof of] [16 mars 2023]

Silicon Valley Bank

(SVB) – en konkursad bank i Silicon Valley. – SVB var den ledande banken i Silicon Valley till dess börskurs störtdök den 9 mars 2023. Den 10 mars stängdes banken av Kaliforniens finansinspektion. – Den 8 mars 2023 hade SVB meddelat att banken tänkte sälja värdepapper för flera miljarder dollar för att stärka sin balansräkning. Det ledde till att investerare förlorade tilltron till banken och uppmanade kunderna att ta ut sina pengar från SVB. Så den 9 mars sjönk SVB:s börskurs med 66 procent. Sedan blev det omöjligt för kunderna att komma åt SVB:s system för banköverföringar: de kunde alltså inte ta ut sina pengar. Då stängde myndigheterna banken, som sattes under konkursförvaltare. Detta uppges vara den näst största bankkonkursen i USA:s historia. – Silicon Valley Bank grundades 1983 och har finansierat många nystartade företag. Den har kontor i flera andra länder, bland annat i Sverige.

[betalningar] [11 mars 2023]

Crypto ATM

kryptoautomat – köp- och uttagsautomat för kryptovaluta. – En kryptoautomat liknar en bankautomat. Man kan handla med bitcoin och ofta även med andra kryptovalutor:

  • – köp: kunder sätter in ett kontokort och anger hur mycket kryptovaluta hen vill köpa. Pengarna dras från kortet och kryptovalutan skickas till kundens kryptovalutaadress;
  • – kontantuttag: kunden tar ut vanliga pengar (sedlar) och betalar med kryptovaluta. Detta är oftast inte möjligt i kryptoautomater, men det förekommer.

– Kryptoautomater kallas också för bitcoinautomater (bitcoin ATMs). ATM står för automatic teller machine. Ibland är de kombinerade med vanliga bankautomater. Det finns kryptoautomater i hela världen, men när detta skrivs troligen ingen i Sverige – det fanns en tidigare, invigd 2013.

[kryptovalutor] [14 februari 2023]

FTX

en kryptobörs som kraschade i november 2022. – FTX kollaps utlöste en kedjereaktion som fick valutakurserna för kända kryptovalutor att sjunka djupt och som dessutom drabbade flera andra kryptobörser. Man talar om kryptokraschen. – FTX grundades 2018 av amerikanen Sam Bankman‑Fried. Det utvecklades till en av världens största kryptobörser och värderades som högst till 32 miljarder dollar. Men den 11 november 2022 ansökte FTX om konkursskydd och Bankman‑Fried avgick. Den direkta orsaken var att en annan kryptobörs, Binance (binance.com) först tillkännagav att den tänkte dumpa sitt innehav av FTX egen kryptovaluta, FTT. Det ledde till att värdet av FTT sjönk drastiskt. Sedan meddelade Binance att företaget tänkte rädda FTX genom att köpa det, men backade sedan ur. Skälet uppgavs vara att FTX hade ett skuldberg. Det visade sig att FTX hade skulder på åtta miljarder dollar som företaget inte kunde betala. Pengar som kunderna hade satt in i FTX hade slussats vidare till ett annat företag, Alameda Research, som också ägdes av Bankman‑Fried. Alameda Research har också begärt konkursskydd och har stängt sin webbsida. – FTX hade huvudkontor på Bahamas och ett dotterbolag, FTX US, i USA. – FTX leds när detta skrivs av en konkursförvaltare – se restructuring.ra…. – FTX stod för Futures exchange.

[förkortningar på F] [kryptovalutor] [12 december 2022]

kryptobörs

kryptovalutabörs – företag där man kan sälja och köpa kryptovaluta. – Kryptobörser finns av flera slag:

  • – sådana som fungerar ungefär som börser för aktiehandel. Kryptobörsen fastställer i varje stund ett pris, baserat på tillgång och efterfrågan, för varje kryptovaluta och man köper och säljer till det priset;
  • – kryptovalutahandlare. Säljer och köper kryptovaluta till ett pris som valutahandlaren fastställer. Alltså som valutaväxlare på flygplatser;
  • – mäklare. De sammanför säljare och köpare som själva får komma överens om priset för kryptovalutan;
  • – fonder. Kunden sätter in pengar som fonden sedan placerar i kryptovaluta på ett sätt som förväntas ge avkastning.

– Tjänsterna finansieras genom påslag på valutakursen eller genom avgifter på transaktionerna. Ofta har kryptobörser flera produkter, till exempel olika slags derivat. – På engelska: cryptocurrency exchange, crypto exchange.

[kryptovalutor] [12 december 2022]

Markets in crypto assets

(MiCA) – ett föreslaget regelverk i EU för kryptovalutor. – MiCA är till för att skydda kunder på marknaden för kryptovalutor från missbruk och manipulation. Företag som handlar med kryptovalutor ska också åläggas att redovisa verksamhetens miljöpåverkan. – Förslaget antogs i preliminär form i juni 2022 av Europaparlamentet och EU-ordförandeskapet (se denna länk). Det återstår att det godkänns i slutlig form av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. MiCA förväntas träda i kraft i slutet av 2023. – Läs mer på consilium.europa.eu….

[kryptovalutor] [1 juli 2022]